Бази и групи

Бази с изнесено обучение:

  1. с.Батошево –с отговорник Ферузан Ашикова –0877 165 102
  2. с.Градница – с отговорник Маргарита Тодорова – 0877 145 803
  3. с.Добромирка – с отговорник Венета Трифонова – 0877 172 086
  4. с.Душево – с отговорник Петя Велева – 0877 147 398
  5. с.Кормянско – с отговорник Павлина Ангьозова – 0877 138 220
  6. с.Крамолин – с отговорник Росица Конова – 0877 140 216
  7. с.Ряховците – с отговорник Татяна Середа-Калоянова – 0877 165 075

НАИМЕНОВАНИЯ НА ГРУПИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-18 ГОДИНА

База Име на групата
Батошево „Детелина“
Градница
СГ „Смехорани „
ПГ „Усмивка „
Добромирка „Моливко“
Душево
СГ „Бърборино“
ПГ „Снежанка“
Кормянско „Камбанка“
Крамолин „Многознайко“
П.Славейков
СГ „Палавите мечета“
ПГ „ Приказен свят“
Ряховците „Приятели“