„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ”, с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, общ.СЕВЛИЕВО през 2020 г.”

Договор № 16

Протокол

Удължаване срок

Информация за публикуване на ОП

Образци

Обява

Техническа спецификация