Екип

Девиз на детската градина : „Колкото повече, толкова повече!“

Представяне на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков

Основна сграда:

* ул. „Свобода “ № 32, п.к. 5434, тел.06734/2281,

e-mail : cdg_me4opuh_ps@abv.bg,

интернет страница : www.mecho-pooh.bg

Директор –  Дарина Цонкова – 0877147200

Отговорник база – Анна Димитрова – 0877147820

Домакин– Диянка Батева – 0877134871