Административни услуги

Наименование на административната услуга:
1. Приемане на дете в детската градина виж тук
2. Отписване/преместване на дете от детската градина виж тук
3. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование виж тук
4. Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

виж тук

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ