База с изнесено обучение село Батошево

Детска градина „Мечо Пух“ село Петко Славейков се намира на територията на община Севлиево, област Габрово. Състои се от една основна база и седем бази с изнесено обучение. База с изнесено обучение село Батошево се намира на разстояние 27.2 км от основната база. Състои се от занималня и спалня, обширно предверие, както и дворно място с уреди за игра. Групата с която се работи е смесена, децата са на възраст от две до седем години. Персоналът се състои от двама педагогически специалисти, една помощник-възпитателка и готвач. Осигуряване на позитивна образователна среда –атмосфера на взаимоотношения, даващи възможност за личностно, когнитивно и социално развитие на децата е приоритет в ежедневната работа.

Есенен интериор

Зимен интериор