База с изнесено обучение село Ряховците

База с изнесено обучение с. Ряховците – Портфолио на разновъзрастова група

База с изнесено обучение село Ряховците се намира на разстояние 9.3 км от основната база. Състои се от занималня и спалня, обширно предверие, както и дворно място с уреди за игра. Групата с която се работи е смесена, децата са на възраст от две до седем години. Персоналът се състои от двама педагогически специалисти, една помощник-възпитателка и готвач. Заедно, в екип персоналът работи за поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, възпитаване хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните

Галерия