Бюджет

Проект ППО 2022-бюджет

Бюджет 2022 – ДГ Мечо Пух

Бюджет 2021 – ДГ Мечо Пух

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Отчетни данни по СЕС за изпълнението на бюджета от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Бюджет ДГ Мечо Пух 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Отчетни данни по СЕС за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.09.2020 г.

Отчетни данни по СЕС за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.09.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчетни данни по СЕС за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Бюджет 2020 – ДГ Мечо пух

Отчетни данни по СЕС за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Бюджет 2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Отчет на бюджета за деветмесечието

Отчет по изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2018 г.

Отчет по изпълнение на бюджета за І тримесечие на 2018 г.

Бюджет – 2018

Бюджет