Екип

Девиз на детската градина : „Колкото повече, толкова повече!“

Представяне на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков

Основна сграда:

* ул. „Свобода “ № 32, п.к. 5434, тел.06734/2281,

e-mail : info-701365@edu.mon.bg

интернет страница : www.mecho-pooh.bg

Директор –  Силвия Попова – 0885464143

Отговорник база –  – Галя Стефанова 0876 610 510

ДомакинДиянка Батева – 0877134871