Информация за родителите

Информация за родителите

Вътрешни правила за работа в извънредна ситуация

Информирано съгласие от родител

Анкета за родителите- COVID 19

 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков

ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 1. Заявление за постъпване в ДГ.
 2. Договор с родител.
 3. Декларация.

ОТПИСВАНЕ/ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 1. Заявление за отписване на дете от ДГ.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Заявление за издаване на дубликат

 

Необходими вещи при постъпване в детска градина „Мечо Пух“

 • Пантофи.
 • Резервно бельо:
  – Тениска или потник
  – Боксерки, слипове или бикини
  – Чорапи
 • Пижама за следобеден сън, съобразена със сезона.
 • Резервен комплект дрехи за преобличане.
 • Памперси (ако детето ползва все още) .
 • Хавлиена кърпа /малка/ за ръцете.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси