База с изнесено обучение село Добромирка

Детска градина „Мечо Пух“ село Петко Славейков се намира на територията на община Севлиево, област Габрово. Състои се от една основна база и седем бази с изнесено обучение. База с изнесено обучение село Добромирка се намира на разстояние 32.3 км от основната база. Състои се от занималня и спалня, обширно предверие, както и дворно място с уреди за игра. Групата с която се работи е смесена, децата са на възраст от две до седем години. Персоналът се състои от двама педагогически специалисти, една помощник-възпитателка и готвач. Променящите се потребности на образователната система налагат координираност между всички участници в образователния процес и органи на управление, с цел осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на всяко дете, като персоналът на базата извършва възпитателно-образователната дейност със споделена отговорност, екипно.

Първи учебен ден

Есенен интериор

Зимен интериор