Проект: „Осигуряване на съвременна образователна среда “ 2020 г. модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.